بیزنس سنتر

بخش سرمایه گذاری

شرکت بیزینس سنتر مشاور سرمایه گذاری در اوکراین برای اشخاص حقیقی و حقوقی به روشهای زیر تقسیم بندی میکند  :

۱) بر اساس موضوع سرمایه گذاری

۲) بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری

۳) بر حسب خطر یا ریسك سرمایه گذاری

با ما در تماس باشین