وقیف علی اف مالک اوشن پلازا شهر کیف اوکراین خواهد شد

وقیف علی اف مالک اوشن پلازا شهر کیف اوکراین خواهد شد

شنبه 1398/2/14

رسانه های اوکراینی خبر دادند سرمایه دار بزرگ این کشور وقیف علی اف ,مجتمع بزرگ اوشن پلازا شهر کیف رابه دست خواهد گرفت .گفته میشود کمپانی روسی تی پی اس که مالک اوشن پلازا میباشد ,سالها در تلاش بوده تا خریداری برای این مجتمع بزرگ پیدا کند