پرواز مستقیم از پاریس به اوکراین

پرواز مستقیم از پاریس به اوکراین

چهارشنبه 1398/2/18

دومین خط هوایی فرانسه ورود خود را در بازار هواپیمایی اوکراین با افتتاح اولین مسیر مستقیم بین فرودگاه پاریس-اورلی و کیف-بوریسپیل اعلام می کند. این مسیر مستقیم به شهروندان اوکراین و فرانسه فرصت جدیدی برای گسترش ارتباطات و تبادل فرهنگ بین دو ملیت خواهد داد