فولاد اوکراین

فولاد اوکراین

شنبه 1398/2/21

تولید فولاد خام اوکراین در بین ماه‌های زانویه تا اکتبر کاهشی بود درحالی که تولید نورد این شرکت با رشد همراه بود.در بین ماه‌های زانویه تا اکتبر آزووستال اوکراین سه میلیون و دویست و هشتادو پنج هزار تن نورد تولید کرد که چهار درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.