نمایشگاه بین المللی کتاب در کیف اوکراین

نمایشگاه بین المللی کتاب در کیف اوکراین

شنبه 1398/2/28

از تاریخ بیست و دوم تا بیست و ششم می نمایشگاه سالانه کتاب در مرکز نمایشگاه هنری کیف برگزار خواهد شد.این نمایشگاه با نام میستتسکی آرسنال فعالیت خواهد کرد و  آدرس در خیابان لاورسکا واقع شده است