پروازهای جدید ویز ایر به مقصد نرو? و یونان

پروازهای جدید ویز ایر به مقصد نرو? و یونان

چهارشنبه 1398/3/1

ویز ایرلاینز یک کمپانی ارزان قیمت مجارستانی میباشد که به تازگی پروازهایی به مقصد اوسلو و آتن انجام داده است.لازم به ذکر است این هواپیمایی از ماه اکتبر در هفته سه پرواز از شهرکیف اوکراین به مقصد اوسلو پایتخت نرو? خواهد داشت